Gromadzone dane i zasady ich wykorzystywania

Aby realizować cele statutowe, Akcja Demokracja gromadzi niektóre dane dotyczące Twoich odwiedzin na naszych stronach oraz działań i kampanii, w które się angażujesz.

Ochrona prywatności jest jednym z celów statutowych Akcji Demokracji (§4 ust.1 pkt. h), dlatego przywiązujemy szczególna wagę do poszanowania Twojej prywatności, niezależnie od tego czy angażujesz się w akcje, czy po prostu odwiedzasz nasze strony. Tam, gdzie decydujemy się na kompromisy, robimy to ze względu na zalety danego rozwiązania i brak praktycznych alternatyw. Staramy się o takich sytuacjach informować oraz dawać Ci możliwość wycofania się z nich. Dążymy do tego, żeby znaleźć alternatywę w której dane zlokalizowane są jedynie na naszych serwerach. Jako organizacja zarejestrowana w Polsce jesteśmy zobowiązani udostępnić dane na żądanie uprawnionych instytucji na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa). Ponieważ system ochrony danych osobowych w USA jest dużo słabszy niż w Europie, traktujemy priorytetowo współpracę z firmami działającymi na terenie Unii.

Akcja Demokracja jest operatorem stron i serwisów:

 • w domenie oraz subdomenach akcjademokracja.pl. Jedynie zespół Akcji Demokracji ma dostęp do danych przetwarzanych przez te narzędzia.
 • w domenie naszademokracja.pl, gdzie działa platforma Nasza Demokracja, udostępniająca narzędzia pozwalające każdej osobie na prowadzenie kampanii. Kampanie prowadzone w ramach tej platformy są moderowane przez zespół Akcji Demokracji, jednak do danych zbieranych w ramach danej kampanii dostęp mają także jej twórcy i administratorzy.

Gromadzimy następujące rodzaje danych, które pozwalają nam na:

 • wykonanie konkretnych działań w ramach kampanii, takich jak zebranie listy podpisów pod petycją, kontaktowanie się z politykami, zbieranie wpłat. Dane te zawierają imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (wygenerowane na podstawie kodu pocztowego), opcjonalnie numer telefonu bądź dokładny adres;
 • umożliwienie Ci wpływania na kierunek rozwoju działalności Akcji Demokracji, w sposób aktywny (udział w ankietach online) i pasywny (poprzez statystyczne informacje o tym, które kampanie są dla Ciebie interesujące bądź wywołują Twoją reakcję). Dane zbierane są w statystyki używania naszych stron (odwiedziny oraz kliknięcia);
 • poprawę sposobu, w jaki komunikujemy z Tobą przez e-maile, media społecznościowe oraz naszą stronę; zbierane dane dotyczą statystyk otwarć i kliknięć w linki w mailach oraz reakcji na publikowane treści w mediach społecznościowych;
 • prowadzenie i sprawne zarządzanie naszą stroną internetową.

Szczegółowe objaśnienie, jakie dane i jak są przetwarzane, oraz dla kogo są dostępne, znajdują się w niniejszej Polityce.

Fundacja Akcja Demokracja jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Gromadzimy i przetwarzamy dane, które są niezbędne do wykonywania statutowych celów Fundacji, i dotyczą jedynie osób pozostających w stałym kontakcie z nami w związku z działalnością Fundacji, na podstawie §27 ust. 2 pkt. 4. Jako stały kontakt rozumiemy dobrowolne odbieranie wiadomości przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) oraz branie udziału w kampaniach przez nas organizowanych. Każda i każdy może w dowolnej chwili zrezygnować z ww. kontaktu poprzez wypisanie się z naszej listy za pomocą linku znajdującego się w stopce każdego, wysyłanego przez nas maila.

Zbiory gromadzonych przez nas danych są zarejestrowane u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane wykorzystywane przy realizowaniu celów kampanii

Akcja Demokracja w swoich kampaniach łączy taktyki wykorzystujące technologie internetowe z działaniami z dala od klawiatury. Aby nasz zespół mógł się z Tobą komunikować, prosimy uczestników i uczestniczki naszych akcji o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz kodu pocztowego, oraz opcjonalnie numeru telefonu. Kod pocztowy jest nam potrzebny do powiedzenia politykom jak wiele osób z ich okręgu wyborczego bierze udział w działaniach oraz pozwalają nam kierować kampanie o charakterze lokalnym jedynie do zainteresowanych. To zwiększa siłę naszego oddziaływania.

Bez twojej wiedzy nie zbieramy innych danych, takich jak płeć (choć dla celów analitycznych wnioskujemy ją na podstawie Twojego imienia), zawód, lokalizacja czy dokładniejsze dane teleadresowe. Jednak, jeżeli takie informacje jak numer telefonu czy dokładny adres są potrzebne w danej kampanii w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego lub wysłania korespondencji, pytamy o nie na stronach danej akcji i informujemy, w jakim celu będą wykorzystywane. Aby lepiej poznać grupę osób, która współtworzy z nami Akcję Demokrację, czasami będziemy Cię również pytać o takie rozszerzone dane. Udostępnienie ich nie będzie jednak nigdy warunkiem udziału w działaniach Akcji Demokracji. Dodatkowo, jeżeli dokonasz wpłaty na którąś z kampanii lub na cele statutowe Akcji Demokracji, otrzymujemy dane przekazywane przez operatora płatności. W zależności od typu wpłaty, będą to dane pobierane przez bank (dla zwykłego przelewu), PayU lub PayPal (dla płatności online).

Zespół Akcji Demokracji ma dostęp do treści wprowadzonych przez Ciebie do naszych systemów w ramach danej kampanii: komentarzy, odpowiedzi w ankietach, e-maili do decydentów.

W skrócie:

 • Jeśli bierzesz udział w naszej akcji, potrzebujemy wtedy Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail i kodu pocztowego.
 • Jeśli to ma sens, poprosimy Cię o dodatkowe dane, takie jak numer telefonu albo adres.
 • Jeśli wpłacisz pieniądze na daną kampanię bądź po prostu działalność Akcji Demokracji, będzie to zarejestrowane wraz z danymi zwykle rejestrowanymi przy transferze środków.
 • Zespół Akcji Demokracji ma dostęp do komentarzy, e-maili oraz innych treści wprowadzonych do naszych stron.

Dane udostępniane osobom trzecim przy realizowaniu celów kampanii

Akcja Demokracja nie udostępnia danych zgromadzonych za pośrednictwem kampanii prowadzonych na stronach akcjademokracja.pl, chyba że działania podjęte przez Ciebie w kampanii tego wymagają. Kiedy zbieramy podpisy pod petycją, dostarczymy jej adresatowi listę imion, nazwisk i miejsc zamieszkania (wygenerowane na podstawie kodów pocztowych) podpisanych osób. Jeżeli weźmiesz udział w akcji, która polega na wysyłani e-maili do wybranej osoby, na przykład konkretnego parlamentarzysty, wtedy ta osoba otrzyma wiadomość z Twoim imieniem, nazwiskiem i adresem e-mail.

Kampanie prowadzone na platformie Nasza Demokracja, pod adresem naszademokracja.pl, prowadzone są przez osoby indywidualne przy wsparciu zespołu Akcji Demokracji. Ponieważ te osoby – twórcy i administratorzy kampanii – odpowiedzialne są za zebranie i dostarczenie podpisów pod apelem, mają dostęp do danych zbieranych w ramach tej kampanii.

Jeżeli kampania jest niestandardowa i korzysta z innych niż zazwyczaj taktyk, wtedy wyjaśniamy na stronach tej kampanii, w jaki sposób wykorzystujemy powierzane nam dane.

W skrócie:

 • Twoje imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania przekazywane są przy wręczeniu petycji z podpisami (czasami przekazywane jest tylko imię).
 • Jeżeli kampania jest prowadzona na platformie Nasza Demokracja, dostęp do danych w niej zbieranych mają twórcy i administratorzy kampanii.
 • W szczególnych przypadkach przekazujemy decydentowi czy politykowi więcej danych, np. wtedy jak piszesz do nich e-mail, jednak informujemy o tym na stronie akcji.

Dane dostępne operatorom infrastruktury technicznej oraz usług IT

Infrastruktura technologiczna, składająca się z serwerów i usług IT nie znajduje się w biurze Akcji Demokracji, lecz jest obsługiwana przez operatorów oraz usługodawców. Mając fizyczny dostęp do danych przetwarzanych przez nas, działają w ramach odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych (dalej: ODO). Z uwagi na fakt, że amerykańskie podejście do danych osobowych daje użytkownikom znacznie mniejszą ochronę niż to europejskie preferujemy współpracę z podmiotami działającymi w Europie i podlegającym europejskim regulacjom.

 • Wszystkie z danych zbieranych przez nas znajdują się na dzierżawionym przez nas serwerze dedykowanym w serwerowni firmy OVH w Roubaix we Francji. Dostęp do naszych dysków mają technicy firmy OVH, działający w reżimie europejskiego prawa ODO. OVH jest zobowiązane do udostępnienia danych upoważnionym do tego organom egzekucji prawa.
 • Aby zwiększyć skuteczność wysyłania mailingu, korzystamy z usług firmy MailJet (Francja). Ponieważ firma ta pośredniczy w dostarczaniu naszych wiadomości, dostępne są dla niej adresy e-mail osób z naszej listy. MailJet działa w ramach prawa ODO (polityka prywatności: https://www.mailjet.com/privacy-policy).
 • Platforma Nasza Demokracja jest obsługiwana przez firmę ControlShiftLabs Ltd oraz utrzymywane na serwerach Amazon Web Services w USA. Następnie są kopiowane do naszych serwerów dzierżawionych w OVH (Francja).Aby wysyłać wiadomości od Ciebie do reprezentantów czy polityków (dotyczy to jedynie akcji, w których prosimy o pisanie do nich), korzystamy z firmy Sendgrid (USA). Sendgrid przetwarza dane osobowe obywateli EU na podstawie umów o ODO, tzw. Privacy Shield. W tym wypadku korzystamy z firmy spoza EU, ze względu na brak alternatywnych rozwiązań w UE.
 • Aby korzystać z narzędzi analitycznych Facebook wysyłamy do firmy Facebook informację o akcjach podjętych przez Ciebie na naszych stronach. Informacje te są powiązane z Twoim kontem w serwisie Facebook. Nie przekazujemy firmie Facebook innych danych, takich jak: imię i nazwisko, e-mail czy kod pocztowy, jedynie informację o fakcie wejścia na naszą stronę i wykonania na niej danego działania. Korzystamy z tego mechanizmu w wyważony sposób, tak aby nie poświęcać Twojej prywatności, jeśli tylko jest to możliwe. Szerzej o tym mechanizmie w punkcie Mierzenie konwersji z platformy Facebook.
 • Korzystamy z usług firm PayU oraz PayPal jako pośredników do realizowania wpłat na konkretne kampanie lub ogólną działalność Akcji Demokracji. Jako odbiorcom płatności, firma PayU lub PayPal udostępnia nam dane dotyczące płatności, z których zapisujemy imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy oraz kwotę i datę wpłaty. PayU działa w Polsce, PayPal działa w USA, mając filię zarejestrowaną w Polsce (PayPal Polska Sp. z o.o.). Dane dotyczące PayPal nie są wysyłane do USA.
 • Korzystamy z usług NewRelic oraz Rollbar aby monitorować błędy w oprogramowaniu naszych stron oraz ich wydajność. Do tych usług nie są wysyłane dane osobowe, choć NewRelic monitoruje czasy ładowania strony w przeglądarce. Obie firmy działają w USA.

W skrócie:

 • Zbieramy dane na serwerach we Francji, obsługiwanych przez firmę OVH
 • Korzystamy z pośredników wysyłania maili: MailJet (Francja), Sendgrid (USA, jedynie w szczególnych przypadkach)
 • Nasza Demokracja jest platformą prowadzoną przez firmę ControlShiftLabs Ltd, korzysta z serwerów Amazon Web Services (obie w USA).
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Facebook.
 • Korzystamy z pośredników płatności: PayU oraz PayPal
 • Korzystamy z narzędzi monitorujących infrastrukturę: NewRelic oraz Rollbar.

Akcja Demokracja nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za strony inne niż te, które znajdują się w domenie akcjademokracja.pl, nawet jeżeli umieszczamy do nich linki.

Umożliwienie wpływu na Akcję Demokrację oraz ulepszanie przekazu

W zespole Akcji Demokracji staramy się podejmować decyzje pragmatycznie i efektywnie, opierając je na konkretnych argumentach i danych o tym, jak rozwija się kampania. W tym celu przetwarzamy dane dotyczące popularności działań wchodzących w skład kampanii, żeby ulepszyć przekaz, spróbować innej taktyki lub dotrzeć do innej grupy odbiorców. Dane, które bierzemy pod uwagę, to statystyki dotyczące liczby otwartych i przeczytanych e-maili, kliknięć w linki w nich zawarte, liczby osób wchodzących na strony naszych akcji i biorących w nich udział, liczby interakcji w sieciach społecznościowych (polubienia, udostępnienia, komentarze).

Akcja Demokracja jest ruchem, na którego kirunek rozwoju mają wpływ, wszystkie osoby biorący udział naszych działaniach. Jesteśmy ciekawi, co myślisz na temat kierunku jego działania i rozwoju. Zadajemy pytania i prowadzimy ankiety, w których możesz wziąć czynny udział i podzielić się opinią.

Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nie wszyscy mogą poświęcić na nie czas. Dlatego bierzemy pod uwagę to, które kampanie są bardziej angażujące dla osób, które stale z nami działają, a które nie. Mierzymy to na podstawie reakcji na nasze maile oraz wpisy w mediach społecznościowych, jak również liczby akcji podjętych w kampaniach. W decyzji zawsze korzystamy ze statystyk bądź inaczej zagregowanych danych, nie na podstawie danych dotyczących poszczególnych osób.

Dane dotyczące użytkowania strony

Gromadzimy dane statystyczne dotyczące użytkowania naszych stron internetowych, za pomocą narzędzia Piwik, które jest odpowiednikiem Google Analytics. Dzięki temu, że Piwik jest wolnym oprogramowaniem działającym na naszych serwerach, mamy pełną kontrolę nad nim i zgromadzonymi przez niego statystykami. Piwik jest uruchomiony na stronie głównej pod adresem https://www.akcjademokracja.pl oraz platformie kampanijnej https://dzialaj.akcjademokracja.pl. Gromadzi statystyki dotyczące odwiedzin stron przez dany adres IP.

Dane z narzędzia Piwik nie są kojarzone z Tobą. Wykorzystujemy zsumowane liczby odwiedzin w danych przedziałach czasu, w celu monitorowania obciążenia serwerów, sprawdzenia które z naszych podstron są wygodniejsze w użyciu i ulepszenia ich.

W skrócie:

 • Nie korzystamy z Google Analytics, tylko Piwik, który działa na naszych serwerach zapewniając dostęp do danych jedynie nam.
 • Gromadzimy standardowe dane dotyczące aktywności internetowej.

Zdarzenia dotyczące e-maili

Używamy mechanizmu, który pozwala nam sprawdzić, czy otworzyłeś e-maila, którego do Ciebie wysłaliśmy. Polega on na dodaniu małego, jednopikselowego obrazka, który jest ściągany z naszych serwerów i pokazywany przy otwieraniu e-maila. Podobnie jak w innych przypadkach, interesują nas jedynie zagregowane dane na temat popularności konkretnych kampanii i tego czy ich tytuły zachęcają do przeczytania. Możesz wyłączyć ten mechanizm wyłączając pokazywanie obrazków w swoim programie pocztowym, bądź webmailu.

W tym samym celu rejestrujemy także kliknięcia na linki umieszczone w mailu. To pozwala nam ulepszyć sposób komunikacji z odbiorcami naszych wiadomości. Dzięki niemu ułatwione też jest wypełnianie formularzy i branie udziału w ankietach. Mechanizm jest powiązany z odbiorcami poprzez specjalny kod w adresie URL linków. Możesz obejść ten mechanizm wchodząc na naszą stronę bezpośrednio wpisując adres www.akcjademokracja.pl do przeglądarki i wejść na odpowiednią stronę.

Dane dotyczące tych zdarzeń są przechowywane na naszych serwerach oraz w bazie danych firmy MailJet, dzięki której wysyłamy e-maile, a której serwery znajdują się we Francji. W przeciwieństwie do usług firm amerykańskich, usługi informatyczne w Unii Europejskiej mają wyższy standard ODO.

W skrócie:

 • Rejestrujemy to, czy odbiorcy naszych e-maili je otwierają i czy klikają w linki w nich się znajdujące.
 • Interesują nas tylko zagregowane dane, ponieważ pozwalają nam ocenić odbiór naszych komunikatów, nie analizujemy się danymi dotyczącymi indywidualnych osób.
 • Możesz obejść ten mechanizm, jeżeli nie chcesz być rejestrowany.

Mierzenie konwersji z platformy Facebook

Wyjątkowo, dla tej kampanii, będziemy wykorzystywać narzędzia udostępniane przez tę platformę, w celu badania i optymalizacji efektywności jej reklam na tej platformie (tzw. Facebook Tracking Pixel). Aby włączyć śledzenie, ustawiamy ciasteczko o nazwie fpt aktywne przez dwa tygodnie. Oznacza to, że informacja o fakcie wykonania jakiegoś działania na naszej stronie może być skorelowana z naszymi działaniami promocyjnymi na Facebook’u. Twoje dane osobowe nigdy nie są wysyłane, jedynie informacja o zajściu jakiegoś działania (o zakodowanej nazwie zrozumiałej dla nas, nie wysyłamy żadnych danych semantycznych, tzn. takich, które pozwalają zrozumieć, czy działanie jest złożeniem podpisu, czy pominięciem działania za pomocą przycisku „pomiń ten krok” itd). Plik cookie może zostać stworzony nawet jeżeli nie korzystasz z Facebook’a, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że firma Facebook nie gromadzi danych w takim wypadku. Tego rodzaju pomiary pozwolą natomiast lepiej docierać do osób zainteresowanych zaangażowaniem w działaniach w ramach tej kampanii i szerzej działania Akcji Demokracji.

W skrócie:

 • Mierzymy konwersję (czyli to, ile osób rzeczywiście podpisało petycję, lub wykonało inne działanie) wykorzystując śledzenie udostępnione przez platformę Facebook.
 • Zbiorcze dane, które w żaden sposób nie powinny umożliwiać identyfikacji poszczególnych użytkowników, możemy udostępniać naszym kluczowym partnerom w kampanii.

Mierzenie aktywności na platformie Nasza Demokracja

Platforma Nasza Demokracja (pod adresem naszademokracja.pl) jest obsługiwana przez firmę ControlShiftLabs Ltd. Mechanizmy mierzące aktywność użytkowników (narzędzie o nazwie Segment) są pod kontrolą i są wykorzystywane przez tę firmę. Akcja Demokracja nie otrzymuje zebranych za ich pośrednictwem danych.

Mechanizm ciasteczek (Cookies)

Używamy mechanizmu ciasteczek na dwa sposoby:

 1. Dane, które podajesz angażując się w działania Akcji, są zapisywane, aby następnym razem pola formularzy były od razu wypełnione. Możesz wyłączyć ten mechanizm, nie przyjmując ciasteczek (dodając wyjątek w ustawieniach prywatności przeglądarki), kasując je lub klikając link „To nie ty?”, który znajduje się nad formularzem akcji.
 2. Narzędzie Piwik, które analizuje aktywność internetową na naszych stronach, używa ciasteczka. Dane te pomagają nam w zrozumieniu wzorców odwiedzin, pokazują nam ewentualne problemy z naszą witryną i pozwalają na ulepszenie naszych stron i strategii nagłaśniania kampanii w mediach. Dane zawierają adres IP oraz odwiedzanej strony, stronę z której użytkownik przybył i czas odwiedzin. Dane o aktywności są gromadzone w osobnej bazie danych i nie są kojarzone z konkretnymi osobami. Nie dowiadujemy się w jaki sposób konkretna osoba znana z imienia i nazwiska korzysta z naszych stron, dane te są anonimowe (poza adresem IP, który jest potrzebny do rozróżnienia zapytań do naszych serwerów). Możesz wyłączyć ten mechanizm, nie przyjmując ciasteczek (dodając wyjątek w ustawieniach prywatności przeglądarki) bądź kasując je.
 3. Aby oznaczyć odwiedzających, którzy docierają do naszych stron przez platformę Facebook, wykorzystujemy ciasteczko (nazwa ciasteczka: fbq), aby mierzyć konwersję dla nich zgodnie z opisem w punkcie Mierzenie konwersji z platformy Facebook
 4. Platforma Nasza Demokracja wykorzystuje ciasteczka w celu obsługi mechanizmu logowania użytkownika oraz pomiarów aktywności na stronie za pomocą narzędzia Segment.

Pamiętaj, że każda przeglądarka pozwala na usunięcie ciasteczek (cookies) ustawionych przez nasze strony. W tym celu w odpowiednim panelu (w Firefox: Ustawienia -> Prywatność -> Pokaż ciasteczka) usunąć ciasteczka związane z domenami akcjademokracja.pl oraz dzialaj.akcjademokracja.pl oraz naszademokracja.pl

W skrócie:

 • Ciasteczka służą nam do prowadzenia standardowych analiz aktywności na naszych stronach.
 • Ciasteczka ułatwiają Ci korzystanie z naszej strony, ale jeśli nie chcesz ich używać, możesz je wyłączyć.
 • Ciasteczka pozwalają nam rozróżnić, kto odwiedza nasze strony z naszego profilu na platformie Facebook, w celu mierzenia skuteczności naszych postów.

Udostępnienie danych na potrzeby egzekucji prawa

Jesteśmy zobowiązani do udostępniania przetwarzanych przez nas danych osobowych odpowiednim organom państwowym, na mocy odpowiednich przepisów (np. w związku z postępowaniem karnym bądź administracyjnym).

W skrócie

 • Udostępniamy dane odpowiednim organom państwowym, kiedy wymaga tego od nas prawo.

Podgląd, edycja i usunięcie danych

W każdej chwili masz prawo do wglądu i edycji bądź usunięcia danych, które o Tobie zgromadziliśmy. Żeby to zrobić, skontaktuj się z nami pisząc e-maila na adres [email protected] z adresu którego dotyczy sprawa. Prosimy, umieść w temacie słowa „Dane Osobowe”.

Wypisanie się z listy mailingowej

Usunięcie Twoich danych oznacza również wypisanie się z listy mailingowej. Poza tym, możesz wypisać się z listy mailingowej klikając w link znajdujący się w stopce każdego maila otrzymanego od nas. Jeżeli Twój adres został dodany za pośrednictwem platformy Nasza Demokracja, możesz usunąć go także na stronach naszademokracja.pl (Moje konto → wypisz się z e-maili informacyjnych). Możesz także zgłosić żądanie usunięcia pisząc na adres [email protected] z tytułem Usunięcie z listy.

Data aktualizacji tej wersji polityki: 8 września 2017 r.